Työntekijää vailla? Yrityksille

Työntekijä erilaisiin työtehtäviin – nopeasti ja luotettavasti

Jäsenet ovat palkansaajaan rinnastettavia työntekijöitä, jotka toimeksiantojen perusteella suorittavat erilaisia työtehtäviä yrityksille ja yksityisille ihmisille. Työosuuskunta NAPAKKA on monialaosuuskunta.

Suoritettu työ laskutetaan sovitun hinnan mukaisesti. Muita lisämaksuja ei toimeksiantajalle tule. Osuuskunta maksaa palkan jäsenelleen ja hoitaa kaikki työantajavelvoitteet, sekä maksut. Näin toimeksiantajan on helppo ottaa osuuskunnan kautta työntekijä lyhyeksikin aikaa, jonkin kiireellisen tehtävän hoitoon.

Työosuuskunta Napakka löytyy ennakkoperintärekisteristä, joten kotitalousvähennys on yksityishenkilöiden käytössä.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys on verotuksessa tehtävä vähennys. Verottaja myöntää vähennyksen sinä vuonna, jona palkka, palkan sivukulut tai työkorvaus on maksettu.

Kotitalousvähennystä saa kotona teetetystä työstä ja kotitalousvähennys on 45 % työkorvauksesta. Enimmillään sen suuruus on 2400 € henkilöä kohden.

Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö.

Lisätietoja kotitalousvähennyksestä:

Verotoimisto

Kotitalousvähennys